Bearded Collie Klubben

Generalforsamling

/top/107.jpg
 

Ordinær generalforsamling Bearded Collie Klubben Danmark

Søndag den 26. marts kl. 10.30 Hos Helle Alslev, Dyvelåsen 31, Smørum
Dagsorden ifølge lovene:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af mindst 2 stemmetællere
4. Godkendelse af formandens beretning
5. Forelæggelse af det revideret regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed (decharge)
6. Fastsættelse af kontingent for følgende år
7. Behandling af indkomne forslag
8. Offentliggørelse af valg til bestyrelsen og suppleanter
9. Valg af 1 revisor for 2 år
10. Eventuelt
Ifølge lovene er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg:
• Helle Alslev - villig til at modtage genvalg
• Torkild Svane Kraft - villig til at modtage genvalg
Der skal ligeledes vælges 2 suppleanter.
Forslag til behandling på generalforsamlingen samt personer der ønsker at opstille til bestyrelsesvalget, skal skriftligt være sekretær Marianne Frøstrup, i hænde senest den 27. februar 2023 på mariannefrostrup@gmail.com.
Bestyrelsen

Bearded Collie Klubben

/bcklogofrit2.gif