Namnlöst dokument menu

Ordinær generalforsamling

Bearded Collie Klubben, Danmark

Lørdag den 7.april 2018

hos Helle Alslev, Dyvelåsen 31, 2765 Smørum

Dagsorden ifølge lovene:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Valg af mindst 2 stemmetællere

4. Godkendelse af formandens beretning

5. Forelæggelse af det revideret regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed (decharge)

6. Fastsættelse af kontingent for følgende år

7. Behandling af indkomne forslag

8. Offentliggørelse af valg til bestyrelsen og suppleanter

9. Valg af 1 revisor for 2 år

10. Eventuelt

Ifølge lovene er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg:

• Joy B. Pedersen – villig til at modtage genvalg

• Cecilie Maria Hansen - villig til at modtage genvalg

• Marianne Frøstrup – villig til at modtage genvalg

Der skal ligeledes vælges 2 suppleanter.

• Forslag til behandling på generalforsamlingen samt personer der ønsker at opstille til bestyrelsesvalget,

skal skriftligt være sekretær Cecilie Maria Hansen, Damholmen 18 A, st, 2760 Måløv i hænde senest

den 24. februar 2018.

• Eventuelle modtagne forslag, kandidater til bestyrelsesvalget samt sted for afholdelse af generalforsamlingen

fremgår af hjemmesiden 3 uger før generalforsamlingen.

Bestyrelsen

Copyright © Bearded Collie Klubben Danmark           Web design: Linda Jönsson