Bearded Collie Klubben

Generalforsamling

/top/107.jpg

Ordinær generalforsamling Bearded Collie Klubben Danmark

Søndag den 10. april 2022 kl. 10.30 på Dyvelåsen 31, 2765 Smørum

Dagsorden ifølge lovene:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af mindst 2 stemmetællere
4. Godkendelse af formandens beretning
5. Forelæggelse af det revideret regnskab til godkendelse og meddelelse af
ansvarsfrihed (decharge)
6. Fastsættelse af kontingent for følgende år
7. Behandling af indkomne forslag
8. Offentliggørelse af valg til bestyrelsen og suppleanter
9. Valg af 1 revisor for 2 år
10. Eventuelt

Ifølge lovene er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg:
• Cecilie Maria Taxfeldt - villig til at modtage genvalg
• Joy Pedersen - villig til at modtage genvalg
• Marianne Frøstrup - villig til at modtage genvalg

Der skal ligeledes vælges 2 suppleanter.

• Forslag til behandling på generalforsamlingen samt personer der ønsker at opstille
til bestyrelsesvalget, skal skriftligt være sekretær Marianne Frøstrup, i hænde
senest den 27. februar 2022 på mariannefrostrup@gmail.com.

• Eventuelle modtagne forslag, kandidater til bestyrelsesvalget samt sted for
afholdelse af generalforsamlingen fremgår af hjemmesiden 3 uger før
generalforsamlingen.

Bearded Collie Klubben

/bcklogofrit2.gif