Generalforsamling - Bearded Collie Klubben

Bearded Collie Klubben
Bearded Collie Klubben
Gå til indhold

Generalforsamling

Klubben
Generalforsamling
Ordinær generalforsamling Bearded Collie Klubben, Danmark

Søndag den 14. april 2024 kl. 10.30 hos Helle Alslev, Dyvelåsen 31, 2765 Smørum

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af mindst 2 stemmetællere
4. Godkendelse af formandens beretning
5. Forelæggelse af det revideret regnskab til godkendelse og meddelelse af
ansvarsfrihed (decharge)
6. Fastsættelse af kontingent for følgende år
7. Behandling af indkomne forslag
8. Offentliggørelse af valg til bestyrelsen og suppleanter
9. Valg af 1 revisor for 2 år
10. Eventuelt

Ifølge vedtægterne er tre bestyrelsesmedlemmer på valg:
Joy Petersen • Marianne Frøstrup • Cecilie Taxfeldt
Alle er villige til at modtage genvalg

• Forslag til behandling på generalforsamlingen samt personer der ønsker at opstille til bestyrelsesvalget,
skal skriftligt være sekretær Marianne Frøstrup, i hænde senest den 27. februar
2024 på mariannefrostrup@gmail.com.

• Eventuelle modtagne forslag, kandidater til bestyrelsesvalget samt sted for afholdelse af
generalforsamlingen fremgår af hjemmesiden 3 uger før generalforsamlingen.
Bearded Collie Klubben
Tilbage til indhold