Privatlivspolitik - Bearded Collie Klubben

Bearded Collie Klubben
Bearded Collie Klubben
Gå til indhold

Privatlivspolitik

Klubben
Privatlivspolitik
Privatlivspolitik for Bearded Collie Klubben – vedtaget den 21. februar 2024

Vi behandler personoplysninger og skal overholde lovgivningen og principperne for god databehandlingsskik. Derfor har vi vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan vi behandler personoplysninger, der sikrer en lovlig og gennemsigtig behandling.
Vi behandler udelukkende personoplysninger til klare og saglige formål og ud fra foreningens legitime interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige – eller når du beder os om det.
 
Vi er ansvarlige for behandling af dine personoplysninger
Bearded Collie Klubben er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning.
Du kan altid kontakte foreningens formand, der er dataansvarlig.

Behandling af personoplysninger
Vi behandler følgende personoplysninger:
Almindelige personoplysninger - kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, mailadresse - alt sammen oplysninger som vi har modtaget fra hvert enkelt medlem ved indmeldelsen.
 
Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund (hjemmel).
Lovlige grunde til at behandle oplysninger om dig er:
* At vi som forening har en (legitim) interesse i at behandle dine oplysninger.
* At det er nødvendigt for, at vi kan opfylde en aftale med dig.
* At du har givet samtykke til, at vi kan behandle dine oplysninger. Dette gør du gennem din indmeldelse.
* At du kan opfylde dine forpligtelser som medlem af foreningen, herunder betale kontingent mv.
* At håndtere dine medlemsrettigheder på generalforsamlingen i henhold til foreningens vedtægter.
   
Samtykke
Når vi behandler oplysninger om dig, sker det ofte på et andet lovligt grundlag end dit samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.
Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.
 
Videregivelse af dine personoplysninger
Vi videregiver ikke oplysninger om dig til andre uden for foreningen uden dit samtykke.
 
Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
Vi sletter oplysninger om dig når dit medlemskab ophører.
 
Dine rettigheder
Når vi behandler dine oplysninger, har du iflg. persondataforordningen en række rettigheder:
* Du har ret til at blive oplyst om, at vi behandler oplysninger om dig - det er det vi oplyser dig om i denne privatlivspolitik (som forening har vi oplysningspligt).
* Du har ret til at få indsigt i de oplysninger vi behandler om dig (indsigtsret).
* Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig berigtiget (retten til berigtigelse).
* Du har ret til at få oplysninger om dig slettet (retten til at blive glemt).
* Du har ret til at gøre indsigelse mod, at dine oplysninger anvendes til markedsføring.
* Du har ret til at flytte dine oplysninger - dvs. at vi skal udlevere de oplysninger vi har om dig i et almindeligt anvendt format (retten til dataportabilitet).
Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Du finder kontaktoplysninger på www.bearded.dk.
Henvender du dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.
Du kan indgive klage til tilsynsmyndighederne - Datatilsynet - over behandling af dine personoplysninger.
 
Revision af privatlivspolitikken
Vi forbeholder os ret til at ændre foreningens privatlivspolitik. Når vi ændrer privatlivspolitikkenvændrer vi også datoen øverst i dette dokument. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.
 
Den til enhver tid gældende privatlivspolitik er tilgængelig på vores hjemmeside.
Bearded Collie Klubben
Tilbage til indhold